Večina ljudi se za obisk očesnega zdravnika (oftalmologa= okulista) odloči šele, ko se jim pojavijo težave z očmi, ki si jih ne znajo razložiti, oziroma jim niso kos s svojo domačo lekarno. Manjši delež ljudi oz.bolje osveščeni, se za obisk očesne ordinacije odločajo preden se pojavijo težave oziroma preventivno.

Zgodnje, pravočasno in kvalitetno diagnosticiranje so nujni za pravilno postavljanje diagnoze, ustrezno ukrepanje in zdravljenje očesnih bolezni.

V zadnjih desetletjih je oftalmologija naredila velik strokovni( nova znanja, dognanja) kot tudi tehnološki napredek (novi materiali, aparature).

V naši očesni ordinaciji se vedno trudimo, da sledimo najnovejšim smernicam stroke kot tudi, da uporabljamo najnovejše, najkvalitetnejše aparature in materiale za najoptimalnejšo oskrbo vaših oči.