Pred predpisom očal je nujna določitev refrakcije; parametrov prozornih očesnih delov, ki prispevajo k dioptrijam bodisi sfere bodisi cilindra.

Refrakcijo najprej določamo pri odraslih s pomočjo elektronskega refraktometra, priotrocih do 10 leta starosti (kjer je sodelovanje zaradi močne akomodacije- prilagajanja slabše) s pomočjo skiaskopije (metode, kjer s pomočjo kapljic Atropina dosežemo midriazo- razširjeno zenico in cikloplegijo – odsotnost akomodacije in s pomočjo skiaskopskega zrcala in odsevov iz očesa) določimo objektivno refrakcijo.

Rezultate teh meritev uporabimo pri soočenju pacientov z primernimi optotipi:

  • številkami, črkami, znaki in sličicami na ustrezno oddaljeni tabli (daljava) ali
  • primerno oddaljenih Jager tablicah (bližina). Tu ob primernem sodelovanju s pacientom( subjektivna metoda) in vstavljanjem dioptrijskih stekelc v zato prirejena testirna očala določimo pravilno refrakcijo.

Ob tem določimo tudi vidno ostrino, najprej na enem, nato na drugem očesu. Pred predpisom očal je izjemno pomembna uskladitev obeh očes. S tem se izognemo dvojnemu vidu, različnim pritiskom v glavi in drugim neprijetnim občutkom.
Ne nazadnje so za dobra očala pomembna izbor ustreznih stekel kot tudi okvirjev. Kjučnega pomena je seveda izdelava. Ker se v naši očesni ambulanti tega zavedamo, strokovno sodelujemo z Optiko Avsec v neposredni bližini naše ambulante in jo iz tega razloga tudi priporočamo.